Søknad om lån på dagen – slik fungerer det!

Du kan søke og få tilbud om lånesøknad på kort tid, avhengig av hvor og når du søker. Din personlige økonomi vil også påvirke hvor kort eller lang tid det tar å behandle lånesøknaden. Flere banker reklamerer med lån på dagen. Dette betyr ikke nødvendigvis at lånet blir utbetalt på dagen. Det referer til at lånesøknaden skal behandles i løpet av dagen.

Hvordan søke om lån på dagen

Når du skal søke om lån kan dette gjøres på flere forskjellige måter. Du kan søke manuelt ved å levere inn papirene til banken. Dette er en utgående trend og bankene ønsker i stor grad digitale søknader. Søker du manuelt vil det ta lengre tid å behandle søknaden om lån.

Søker du digitalt kan du søke hos en aktuell bank eller benytte deg av en lånemegler. Vet du hvilken bank du ønsker å søke lån hos kan du søke direkte i nettbanken. Lånet vil bli behandlet fortløpende og du kan få svar innen kort tid. Kan bankene innvilge lånet tar det som regel lengre tid å behandle søknader enn i motsatt tilfelle. Får du avslag for lånet vil du som oftest få svar rett etter søknaden er innsendt.

Om du ikke vet hvilken bank du ønsker et låneforhold til eller du vil sammenligne ulike tilbud, kan du søke gjennom en lånemegler. Du fyller kun inn én søknad, så formidler lånemegleren den videre til alle sine samarbeidspartnere. På denne måten får du muligheten til å søke om lån fra flere banker. Når du søker flere banker kan du få flere lånetilbud å velge mellom.

Behandle søknad om lån på dagen

Om du får tilbud om lån på dagen påvirkes i stor grad av hvilket lån du søker og hvor mye du søker om. For at bankene skal kunne behandle lånesøknaden din raskest mulig må du få med all informasjonen som etterspørres. Hvilken tid på dagen du søker kan også være med å påvirke hvor lang tid behandlingen av søknaden tar.

Søker du om et mindre lån tidligere på dagen vil du ofte få svar i løpet av dagen. Dette av den enkle grunn at bankene har lenger tid til å behandle søknaden innen ordinære åpningstider. Kan bankene innhente informasjon om gjeld og inntekter fra Skatteetaten og gjeldsregisteret tar det og kortere tid å behandle søknaden.

Før bankene kan innvilge søknaden om lån må de også gjennomføre en kredittsjekk av deg. Dette gjøres for å vurdere hvilken risiko du utgjør for banken. Risikovurderingen legges til grunn når bankene innvilger eller avslår et lån. Det er også en av faktorene som påvirker hvilken rente bankene kan tilby.

Innvilgelse av lånesøknad

Når bankene har behandlet lånesøknaden vil den enten bli innvilget eller avslått. Avslag på søknader skjer i de fleste tilfellene kort tid etter at søknaden er sendt. Tar det lengre tid å behandle søknaden er det fordi bankene ser på muligheten for å innvilge lånet. Benytter du deg av en lånemegler gir flere av disse søknad om lån på dagen, og senest innen 48 timer.

Selv om du får innvilget lån på dagen betyr det derimot ikke at pengene står på konto samme dag. Før bankene kan utbetale lånet må du signere en låneavtale som må registreres i deres systemer. Hvor lang tid dette tar avhenger av hvor raskt du kan signere avtalen. Når avtalen er registrert hos bankene vil de godkjenne utbetalingen av lånet, og du vil normalt ha pengene på konto mellom 1 til 3 virkedager.

Vurdering av lånetilbud

Har du benyttet deg av en lånemegler eller søkt lån i flere banker kan du oppleve å få tilbud om lån fra flere tilbydere. Før du godtar en låneavtale er det viktig at du sammenligner tilbudene. Ved å gjøre dette er du garantert å finne det tilbudet med de beste vilkårene. Vilkårene som er viktig å sammenligne er nominell og effektiv rente, nedbetalingstid, gebyrer og totale lånekostnader.

Nominell rente

 • Grunnrenten
 • Fastsettes av banken etter satser for godtgjørelse
 • Bankene tar godtgjørelse for å låne ut penger, inflasjon og risiko
 • Kredittsjekk brukes for å vurdere risikoen
 • Høyere risiko betyr høyere rente

Effektiv rente

 • Grunnrente pluss alle ekstra kostnader
 • Den faktiske kostnaden av lånet
 • Viser hvor mye du må betale i gebyrer og andre avgifter

Nedbetalingstid

 • Forbrukslån har en maksimal nedbetalingstid på 5 år
 • Unntaket er ved lån til refinansiering
 • Lang nedbetalingstid gir høyere totalsum
 • Kort nedbetalingstid gir høyere månedsbetaling

Gebyrer og administrative avgifter

 • Alle lån har etableringsgebyr
 • Noen krever også månedlige administrasjonsgebyrer
 • Ulike satser på gebyrene
 • Høye gebyrer gir høyere effektiv rente

Totale lånekostnader

 • Viser hvor mye du må tilbakebetale
 • Påvirkes av både renter, gebyrer og nedbetalingstid
 • Kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader

Valg av lånetilbud

Når du skal inngå en avtale om lånetilbud må du være sikker på at du kan betjene dette lånet over tid. Velg derfor et lånetilbud som passer din økonomi. Ikke lån mer enn du kan tilbakebetale, og velg en nedbetalingstid som gir et håndterbart månedsbeløp. Kan du ikke betjene lånet over tid vil det bli dyrere for deg, spesielt om lånet går til inkasso.

Husk også at forbrukslån og andre lån er fleksible når det kommer til nedbetaling. Har du muligheten kan du betale inn ekstra, og dermed forkorte nedbetalingstiden. Får du feriepenger eller tilbake på skatten kan disse ekstra pengene betales inn på lånet. Slik reduserer du de totale kostnadene og blir gjeldfri raskere.

Utbetaling av lån på dagen

Det er ikke mulig for bankene å betale ut lån på dagen. Du kan søke om, få innvilget og signere en låneavtale på dagen. Men utbetalingen vil fremdeles ta mellom 1 og 3 virkedager etter dette. Du får melding fra banken så snart pengene er utbetalt til din konto. Hvilken bank du har kan være med å påvirke hvor lang tid det tar før pengene står på konto.

Søker du om forbrukslån eller andre smålån uten sikkerhet vil pengene bli overført til kontoen du oppga i søknaden. Denne kontoen må være tilknyttet ditt navn. Har du søkt lån til refinansiering vil banken selv betale ut kravene du ønsker refinansiert. Om det står noe igjen etter dette vil resterende beløp bli overført til din konto.

Oppsummert om lån på dagen

Når du søker om forbrukslån eller andre usikrede lån kan du søke digitalt gjennom nettbanken eller en lånemegler. Når søknaden sendes digitalt, tar det kortere tid å behandle søknaden. Dette gjør det mulig å behandle og innvilge lån på dagen. Du vil derimot uavhengig av behandlingstid ikke få pengene utbetalt til konto før inntil 3 virkedager. Før pengene kan utbetales må du signere en låneavtale, som igjen må bli registrert i bankens registre.